วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

Melanocytes

Melanocytes

-อยู่ที่ผิวหนัง ในชั้น epidermis ,ใน hair follicle และใน dermis โดยแทรกอยู่ระหว่าง basal cell โดยประมาณ 8-10 basal cells จะพบ melanocyte อยู่ 1 ตัว
-ภายใน melanocyte มีเม็ดสี (melanin) อยู่ในถุงหุ้มที่เรียกว่า melanosome แล้ว melanocytes จะส่ง melanin ไปให้ keratinocytes ที่อยู่ชั้นบนกว่าผ่านไปทาง dendritic processes ทำให้เกิดเป็นสีผิวหนังขึ้น (skin color) ซึ่งจะพบว่าจำนวนของ melanin ใน cytoplasm ของ keratinocytes มีปริมาณมากกว่าจำนวน melanin ใน melanocytes ข้างเคียง





Melanocyte เป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสี พบที่ผิวหนัง cytoplasm มีแขนงจำนวนมาก ภายในบรรจุ granules ที่เรียกว่า melanosomes




Melanocytes มีรูปร่างคล้ายดาว nucleus รูปร่าง กลม และมี melanosome อยู่ภายในเซลล์ Melanosome มีรูปร่างกลม มีถุงหุ้ม (membrane-bound) มีหน้าที่สร้าง melanin
.....ชนิดของ melanin
1.Eumelanin จะทำให้ผิวหรือขนมีสีน้ำตาลดำ (Brown/Black)
2.Pheomelanin จะทำให้ผิวหรือขนมีสีเหลืองแดง (Red/Brond)
โดยพันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดขนาดของ melanosome และคนผิวดำจะมี melanosomes ขนาดใหญ่กว่าคนผิวขาว


Epidermal-melanin unit

...หมายถึง จำนวน melanocyte 1 ตัว จะส่ง melanin ไปให้ยัง keratinocytes อยู่ข้างเคียงประมาณ 36 ตัว ผ่านทาง Dendritic processes ซึ่งจะเห็นว่าคนต่างเชื้อชาติสีผิวจะมี จำนวน epidermal metanin units ในปริมาณใกล้เคียงกัน ส่วนจำนวน melanocytes จะแตกต่างกัน ในแต่ละบริเวณของร่างกาย จะหนาแน่นมากที่สุดบริเวณอวัยวะเพศ, รองลงมาคือบริเวณใบหน้าและศีรษะ ส่วนบริเวณอื่นๆ นั้น ถ้าเป็นตำแหน่งที่โดนแสงแดดเป็นประจำ (sun-exposure areas) ก็จะมีจำนวน melanocytes มากกว่า


สีผิวหนัง (skin color) แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. Constitutive skin color คือ สีผิวที่เป็นมาตั้งแต่เกิด โดยมีพันธุกรรมเป็นตัวกำหนด และไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง นั่นคือสีผิวของทารกแรกเกิด แต่ในผู้ใหญ่สามารถดูสีผิวชนิดนี้ได้บริเวณก้น (Buttock) หรือบริเวณที่ไม่ได้โดนแสงแดดเป็นประจำ
2. Facultative skin color คือ สีผิวที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีปัจจัยเหล่านี้มากระตุ้น คือ แสงแดด, ฮอร์โมน alpha melanocyte-stimulating hormone (MSH), sex-hormone, inflammatory mediators, การตั้งครรภ์,วิตามิน D3 ที่สร้างภายใน epidermis มากระตุ้น และ Tanning capacity ของคนแต่ละเชื้อชาติ ตัวอย่างเช่น สีผิวบริเวณแขนด้านนอกจะเข้มข้นกว่าตอนแรกเกิด เนื่องจาก โดนแสงแดด, สีผิวบริเวณลานหัวนม (areoalr) และหัวนม (nipple) จะดำขึ้นหลังจากตั้งครรภ์, หรือสีผิวบริเวณที่เคยเป็นสิวอักเสบหลังจากสิวหายแล้วทิ้งรอยดำไว้ เป็นต้น


ปัจจัยเหล่านี้จะกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นของ melanocyte

melanocyte จะมี dendritic processes เพิ่มมากขึ้น, มีการสร้าง melanin เพิ่มมากขึ้น (melanogenesis) และมีการส่ง melanin ไปให้ keratinocytes เพิ่มมากขึ้น


---สีผิวของมนุษย์ จะขึ้นอยู่กับขนาด, ชนิด, จำนวนของ melanosome, จำนวน melanin ใน keratinocytes และความสามารถของ melanocytes ในการผลิต melanin (Melanogenesis)

นอกจากนี้สีผิวยังอาจเปลี่ยนแปลงได้จากอิทธิพลของสิ่งต่อไปนี้ คือ

1.สีเหลืองของผิวหนัง เกิดจากสาร carotene pigment มาสะสมที่ผิวหนังมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการสะสมในชั้น subcutaneous fat ในคนที่กิน มะละกอมากเกินปกติ หรือคนที่ป่วยเป็นโรคดีซ่าน (jaundice) ก็จะเห็นผิวเป็นสีเหลืองได้
2.สีแดงของผิวหนังเกิดจาก oxyhemoglobin ในเม็ดเลือดแดง
3.สีเขียวคล้ำ, น้ำเงิน เกิดจาก Deoxyhemoglobin ในเส้นเลือดเนื่องจาก hemoglobin มีปริมาณ oxygen ในเลือดน้อย

27 ความคิดเห็น:

jaratsak กล่าวว่า...

....ให้ความรู้ดีมากครับ ขอชื่นชมและนำไปแบ่งปันต่อไปนะครับ

The Reader กล่าวว่า...

search เรื่องสีผิว จนมาเจอ blog ของคุณหมอ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะ ขออนุญาตนำไปเผยแผ่ค่ะ

Kamagra กล่าวว่า...

Melanotan 2 Dose
If you need assistance to know about the dose required, it is preferred to start taking more than the normal dose so that your body gets saturated with the Melanotan 2 hormone and you can experience the effects. In few cases the users need to take the regular doses or in particular case, several injections a day, it depends on how you wish to look like. Some users believe to receive more natural effects through more injections.
Melanotan 2 is also known as MT2 briefly that is different from the melatonin. Often people confuse about the products. Melanotan 2 is a natural peptide hormone that stimulates the body cells to produce melanin for a tanned skin.
Melanotan 2 | Melanotan2 | Melanotan 2 uk

Kamagra กล่าวว่า...

Advantages of Melanotan 2
Melanotan 2 has overall better functionality to possibly decrease the risk of various kinds of skin cancers. It is a good solution to tan. Melanotan 2 basically, is a synthetic hormone that once ingested performs a reaction within the body that results into uniform tan. It is the best tanning agent. It gives a perfect way to tan without the need of exposure to sun. It provides the benefits of attractive tanned body for whole year while decreasing the skin damage that might be received while utmost UV exposure.
People with very fair skin always need an artificial tanning bed but they don’t need to expose themselves for longer UV exposures that probably offer you the desired tanning. The tan appears natural and lasts for longer.
Melanotan 2 | Melanotan 2 uk |Buy Melanotan 2 UK

Kamagra กล่าวว่า...

Kamaraboutique.com only supply non-restricted kamagra medicines that we receive from the authenticated and reputed manufacturers such as Ajanta Pharma.For more information kindli visit :- Kamagra | Buy Kamagra UK | Cheap Kamagra UK

Kamagra กล่าวว่า...

Kamagra is for those who are tired of their incapability on bed. The pills are effective and help is arousing feelings for making love..For more information kindli visit :- Kamagra | Buy Kamagra | Cheap Kamagra UK

Kamagra กล่าวว่า...

Growth hormone uk has emerged with an objective to serve for wellness of people with high quality medical products made by the international leading brands.
For more information kindli visit :- Growth Hormone UK | Growth Hormone | hgh for sale

Kamagra กล่าวว่า...

Kamagra discounts strives to keep and enhance every aspect of our business and meet the ends needs of our customers well. Products at our site are 100% ready for delivery.
Kamagra | Buy Kamagra uk | Cheap Kamagra UK

Kamagra กล่าวว่า...

KamagraSuperStore.com is an expert and consistent supplier of drugs online. We have established excellent relationship with our suppliers that enable us to have quality .
Kamagra | Buy Kamagra | Cheap Kamagra UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Hygetropin is well suited for building muscles, loss body fat, increase energy, endurance, improve the immune system, normalize the blood pressure.
Hygetropin | Hygetropin UK | Buy Hygetropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

In case pancreas system is unable to produce insulin in the body then this medicine is highly recommended to control the sugar level.
Insulin | Buy Insulin | Insulin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

The medicine effectively stimulates the linear tissue growth and enables the children and teenagers to grow naturally. It improves metabolism to decrease the fat deposition in the body.
Jintropin| Jintropin UK | Buy Jintropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Kigtropin is prepared to provide the several advantages such as decrease wrinkles and cellulite, increase muscle mass, loss body fat and weight loss.
Kigtropin | Kigtropin UK | Buy Kigtropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Riptropin is made for those who are suffering from lack of natural growth hormone in their body, either adults or kids. Riptropin increases muscle development.
Riptropin| Riptropin UK | Buy Riptropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Somatropin contains active sequence of 191 amino acid, sole chain of polypeptide. It works on increasing the body growth specifically in kids and adolescences.
Somatropin |Somatropin UK | Buy Somatropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Hygetropin helps in increasing height in the kids and adolescents. It also increases the calcium retention capacity, strengthens body and increases the mineralization of bone.
Hygetropin | Hygetropin UK | Buy Hygetropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Insulin is produced by pancreas that enables your body to use sugar from carbohydrates in the food to store it for future use. Insulin keeps maintained sugar level.
Insulin | Buy Insulin | Insulin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Jintropin is produced by the recognized medicine manufacturer Gene Science Pharmaceutical Co., Ltd. It is the best strengthening hormone product that is popular in the market today.
Jintropin | Jintropin UK | Buy Jintropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Kigtropin has several benefits to patients such as increasing memory, bone density and vision. It helps in decreasing fat accumulation in the body and increases protein synthesis for muscle buildup.
Kigtropin | Kigtropin UK | Buy Kigtropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Riptropin is a popular medicine for increasing the body growth rate. It gives a way to supply natural growth hormone for people who are suffering from deficient level of growth hormone.
Riptropin | Riptropin UK | Buy Riptropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Somatropin is effectively used for the treatment of the various medical complications such as growth failure, growth hormone deficiency, intestinal disorder or HIV related weight loss or waste.
Somatropin | Somatropin UK | Buy Somatropin UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Buy Zopiclone Sleeping Tablets & Pills securely and discreetly without a prescription at Sleeping Pills Direct. Our prices on Zopiclone Sleeping Pills are cheap.
Zopiclone | Buy Zopiclone Online | Zopiclone 7.5 mg

kamagra1uk กล่าวว่า...

Ambien is orally ingested and comes in the form of a pill. As its fast acting, it is recommended you swallow a pill before having a meal and jumping into bed.
Ambien | Ambien UK | Buy Ambien UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Valium affects the chemicals in your brain that can become unbalanced and cause anxiety. Valium is used to treat muscle spasms, alcohol withdrawal symptoms and anxiety disorders.
Valium | Buy Valium Online | Buy Valium Online UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

Zolpidem sleeping pills are taken once before bedtime. Never take more than the recommended dosage as this can be dangerous, especially when takenwith other drugs.
zolpidem | buy zolpidem | buy zolpidem uk

kamagra1uk กล่าวว่า...

Xanax is an alprazolam medication recommended for the treatment of anxiety disorders and panic disorders. It belongs to the benzodiazepines group of medications.
Xanax | Xanax UK | Buy Xanax UK

kamagra1uk กล่าวว่า...

There is an answer to your prayers, and one that doesn’t take hours under the lamp or sun to get!

Melanotan provides the quick, painless way to get the sun tan you’re after with just a quick injection. Whether you want to bronze quickly, effectively or efficiently; Melanotan 2 can provide the tan you’re in need of. Through the use of their effortless formula of peptides, everyone has a chance to get a tan without worrying about skin cancer, or the effects that the sun may have on the skin if too much time is spent out in the sun. Never have to worry about this again with the help of this tiny little vial that does it all for you… and so much more.

Easily taken as an injection, you can walk away knowing you’re going to be bronze even after the first round. You know that you’re repairing your skin cells in the process through the peptides that you’ve injected into your skin.
Melanotan 2 | Melanotan 2 uk | Buy Melanotan 2 uk